#
#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Základní škola

 

Historie ZŠ

1.května 1874 povolila zemská školní rada ,na základě žádosti podané spojenými  obcemi Mladotice a Řemešín ,zřízení samostané jednotřídní obecné školy v Mladoticích.Do té doby byly Mladotice přiškoleny do Strážiště a Řemešín do Potvorova.

Obec tedy najala učebnu v domě č.p 30 u pana Františka Urbana.

Výuka začala  1.února 1878.

V roce 1880 byl postaven obecní dům,ve kterém dostala také místo škola.Pro velké množství žáků se v roce 1890 začalo jednat o přístavbě druhé třídy,která byla dokončena 13.prosince 1891.Po I. světové válce se znovu poukazuje na nevhodnost staré školní budovy a v letech 1918 – 1940 obecní zastupitelstvo a MŠR opět vyvolávají jednání o možnosti přestavby.Až teprve po polovině 20. století se podařilo školu moderně přebudovat a otevřít 3. třídu

Dne 24.června byla zahájena zatím poslední přestavba školy.Celé prázdniny se velice usilovně pracovalo a 6. září téhož roku byl zahájen nový školní rok už v nově postavené budově.

 

Panoramatický snímek ZŠ: