#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Znak

V modrém štítě stříbrná hvězda v postaveném modrém, zlatě lemovaném vydutém šestiúhelníku. 

Znak obce Mladotice

Vlajka

Modrý list s bílou šesticípou hvězdou v postaveném modrém, zlatě lemovaném vydutém šestiúhelníku. Poměr šířky k délce listu je 2:3. 

Vlajka obce Mladotice

 

Tyto oficiální symboly byly uděleny s účinností od 10.9.2021.

Žádost projednal Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, symboly udělil předseda Poslanecké sněmovny.
Zde je dokument o udělení a dopis předsedy PS
Podoba obecních symbolů je zapsána do Registru komunálních symbolů (REKOS) a zveřejněna na stránách http://rekos.psp.cz
  
Autorem návrhu je Mgr. Pavel Duchoň, správce plaského kláštera.
Popojil symboliku mariánské hvězdy, unikátní tvar půdorysu mladotické kaple 
a modrou barvu podkladu připomínající zdejší rybník.

Zde je část autorova popisu návrhu:

Znak: V modrém štítě zlatý konkávně prohnutý šestiúhelník a do něj vepsaná stříbrná hvězda. Barva štítu vychází z erbu plaského kláštera, který Mladotice vlastnil bezmála 600 let a zároveň odkazuje na někdejší téměř 100 ha Mladotický rybník, který zde mniši zřídili ve 14. století. Stříbrná hvězda symbolizuje "Stella Maris" – Pannu Marii, jejímuž jménu je zasvěcena zdejší kaple. Stříbrná (bílá) vychází mj. z barvy cisterciáckého hábitu. Vydutý hexagon pak společně s hvězdou připomínající půdorysnou podobu zdejší kaple, první dílo architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela pro plaské cisterciáky. Zlatá je (společně s modrou) odkazem na barvy osobního erbu investora stavby - plaského opata Eugena Tyttla. Právě on také nechal přejmenoval původně Ozřanský rybník na rybník Mladotický.  

Vlajka: Ve středu modrého listu vlajky žlutý proražený vydutý šestiúhelník a do něj vepsaná bílá šesticípá hvězda. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Podoba i symbolika vlajky vychází z návrhu znaku obce, když pozičně důsledně dodržuje centrálnost použitých symbolů.

Hexagon s vepsanou hvězdou na modrém podkladu přímo připomíná dávný popis Mladotic s jejich kaplí, který hovoří o tom, že tato hvězda se zdrcadlí v hladině rybníka