#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Čestný občan obce Mladotice

 

Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Pan profesor Bohumír Janský, mladotický rodák, absolvoval v roce 1969 gymnázium v Plasích,
poté na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval obor biologie-geografie.
Na fakultě zůstal, působil zde jako asistent, později docent a od roku 2012 je profesorem.

Již od studentských let se zabývá výzkumem Odlezelského (nebo také Mladotického) jezera, nedaleké přírodní památky,  vzniklého sesuvem po extrémních přívalových deštích v květnu 1872. 

Ve své vědecké práci se pan profesor věnuje především hydrologii a ochraně vod před znečištěním. 
Od začátku 90.let dvacátého století se zabýval výzkumem řeky Amazonky v jižní části Peru. 
Do této oblasti vedl vědecké expedice, které přinesly nové informace o pramenné oblasti tohoto veletoku.
Kromě mnoha dalších ocenění obdržel v roce 2007 i nejvyšší státní vyznamenání Peru „Za mimořádné zásluhy“, 
s právem užívat titul „Komtur“, za dlouhodobou pedagogickou činnost na peruánských univerzitách a za výzkum pramenů Amazonky.

Podílí se na projektech pro ochranu vod a na analýze přírodních rizik v ČR i ve světě, přednáší na univerzitách.
V roce 2009 obdržel Cenu ministra životního prostředí vlády ČR za celoživotní přínos ochraně ŽP.

Přestože při svých aktivitách procestoval různé oblasti světa, 
významnou částí svého života a své práce zůstal spojen s naším krajem a okolím rodné obce, 
na kterou, věříme, rád vzpomíná a kam se vždy bude rád vracet. 

Udělení čestného občanství bylo schváleno na 15.veřejném zasedání zastupitelstva obce Mladotice dne 8.9.2021.
V tomto roce pan profesor oslavil významné životní jubileum.
Slavnostní předání proběhlo dne 28.5.2022 v rámci odpoledního programu ke 150. výročí událostí v roce 1872.

prof.Janský čestné občanstvíprof.Janský

Zdroj: stránky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
Další informace: Wikipedia, Česká televize